Werkwijze MBMB

Kennismakingsgesprek

Wij nodigen u uit voor een gratis kennismakingsgesprek. Als wij met elkaar gaan samenwerken wordt het verzoekschrift voor bewindvoering en de daarbij horende stukken compleet gemaakt en naar de rechtbank gestuurd. Wij raden u aan alle informatie die u hebt ontvangen goed door te nemen. De rechtbank wil graag alle gegevens van u voor de beoordeling of u recht heeft op beschermingsbewind.

Het verzoekschrift

Na invulling van het verzoekschrift dient u dit te retourneren aan ons kantoor samen met de gevraagde bijlagen:

  • Een duidelijke kopie van voor- en achterzijde van uw geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).
  • Een kopie Ziekenfondskaart.
  • Overzicht inkomsten en uitgaven
  • Indien van toepassing, akkoordverklaringen van familieleden.
  • Indien aanwezig een indicatie besluit van het CIZ
  • Indien van toepassing, een medische verklaring
  • Plan van aanpak voor bewind en indien van toepassing een plan van aanpak problematische schulden
  • Indien van toepassing aanvraag mentorschap.
  • Getekende overeenkomst MBMB Beschermingsbewind.

Het verzoek tot onderbewindstelling kunnen wij in behandeling nemen op het moment dat alle gevraagde stukken (indien van toepassing) zijn ontvangen.

De kantonrechter beslist

We vermelden vervolgens aan de kantonrechter dat wij een benoeming tot bewindvoerder aanvaarden. Deze zal na beoordeling een beschikking afgeven aan Bureau MBMB beschermingsbewind.

Als alle formaliteiten zijn afgehandeld, dan meldt Bureau MBMB beschermingsbewind aan alle instanties dat zij voortaan de financiƫle zaken voor u regelt.

Wij openen voor u een rekening waarop de inkomsten worden ontvangen; waarvan de uitgaven worden voldaan. Ook openen wij voor u een leefgeldrekening waarop het leefgeld op wordt gestort. Dit leefgeld kunt u vrij besteden.

Jaarlijks maken wij een rekening & verantwoording die ter goedkeuring naar de rechtbank wordt gestuurd. Deze wordt voorafgaand met u doorgenomen. Op uw verzoek maken wij een budgetplan en kunt u de rekeningafschriften opvragen. Zo krijgt u meer inzicht in uw inkomsten- en uitgavenpatroon en kunt u dit beter samen met ons bewaken.